Lidmaatschap

Lid worden
Iedereen is welkom om een paar keer te komen spelen, waarbij de beginselen van de sport worden bijgebracht onder leiding van een lid van de vereniging. U kunt gewoon langskomen in ons clubgebouw (Kruisboog 12, 3994 AE Houten, tel. 030 – 639 06 58) bij voorkeur op een avond dat vrij gespeeld kan worden. Ook kunt u contact opnemen met de secretaris, Henk Brouwer. Als u geen eigen batje tot uw beschikking hebt kunt u met een batje van de vereniging spelen. Pas na een paar keer spelen beslist u of u lid wilt worden. U kunt zich inschrijven door dit Aanmeldingsformulier HTTC v2019_v2 ingevuld en ondertekend in te leveren op de vereniging zelf of door het formulier op te sturen naar de secretaris.

Documenten: Statuten HTTC en Huisreglement HTTC en Gedragsregels HTTC.

Contributie
Het contributiejaar van HTTC loopt van 1 januari t/m 31 december.
Voor families met meer dan twee leden geldt een kortingsregeling.
Onze tarieven voor 2019 zijn:
Jeugd: € 140,-
Senioren: € 160,-
Inschrijfgeld (eenmalig): € 15,-
HTTC is partner van U-pas. U kunt uw U-pas tegoed aanwenden voor een deel van de contributie.

Competitiebijdrage
Er zijn 2 competities per jaar (voorjaar en najaar).
Competitietoeslagen van de NTTB voor jeugd: Voorjaar € 17,00 en Najaar € 17,00
Competitietoeslagen van de NTTB voor senioren: Voorjaar € 26,00 en Najaar € 26,00

Bankrekening: NL35 INGB 0001 8074 70 tnv HTTC te Houten

Zomertafeltennis
Gedurende de maanden juni, juli en augustus is de zaal op maandag- en donderdagavonden ook open voor niet leden.

Opzeggen
Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dat tijdig te doen – namelijk voor 1 december.
U kunt dit per e-mail en/of schriftelijk aangeven bij de secretaris:
Henk Brouwer
p/a Kruisboog 12
3994 AE Houten
secretaris@httc.nl

Inlichtingen
Neem voor inlichtingen contact op met  Henk Brouwer, tel 030 – 639 06 58.