Interne competities

9 April 2016

Beste allemaal,

Jullie zitten echt nog even in het weekeinde op een bericht van mij, Karel, te wachten. Omdat ik dat weet en omdat de trainer en ik nog even een wit foetje willen halen bij jullie met het oog op de alv van komende maandag, heeft de trainer in al zijn goedheid besloten het trainingsschema voor de komende weken aan jullie door te geven (via mij). Nu zijn wij de beroertste niet en werken we graag over voor onze fijne vereniging met die leuke trainees, al moet ik zeggen dat ik wel erg veel over moet hebben voor het zooitje ongeregeld van de dinsdagavond. Maar goed, de alv is een vervelende stok achter onze deur om ons van de beste kant te laten zien. Wel moest ik weer op aandringen van de trainer uitdrukkelijk vermelden dat zijn goedheid jegens jullie wel grenzen kendt. Maar omdat kiezen jullie sterkste kand niet is, even als de kwaliteit van jullie spelnifo, is er in deze dus voor jillie gekozen zodat jullie minder op de tenen hoefen te lopen tijdens de trainingen.

Dus mannen en vrouwen, op met z’n allen naar de alv van maandag, een positieve noot over ons fentileren om vervolgens dinsdag weer te worden afgeknepen tijdens de altijd leuke- en perfect gegeven trainingen door onze groootte lijder en onze huisvriend …de trainer Fred. Helaas wordtt er afbreuk gedaan aan zijn inzet, kennis en kunde door de kwalitiet van de trainingsgroep en het het noch steeds kwijt zijn van een van de ballen van de trainer (door Ricardo P. te H. maar dat geheel weer ter zeijde.
En nogmaals, een goede woordje voor ons bijde aangezien het trainingsschema er anders wel eens veeeeel vervelender voor kan gaan uit zien.

En nog dank voor het overwerk door jullie, maar desondanks een prettig weekeinde en een goed alv….

Karel.
(namens trainer Fred).

Ps: nu hat ik de mailing van onze geliefde trainer ober genomen oa vanwege zijn vele taal- en grammatikale vouten. Helaas moest ik constateren dat er bij mij af en toe ook wel eens iets tussendoor slibt, dat ligt niet aan mij, maar aan mijn spellingscecker die af en toe niet geheel naar wens scheint te functioneren. Nogmaals dat is niet miin foud aangezien ik net als de trainer geen fouten maak en daardoor, net als Fred, heel dik tevreden met mijezelf ben. Ook dat weer geheel terzijde, slechts graag geopperd ter bevestiging van ons beide suprematie tov de trainees van de dinsdagavond groep. Zo ik heb gezegd, dat is eruit, ik ben het nu kweit en jullie zijn het nu rijc.


 

25 maart 2016

Beste mensen,

Naar ik van de trainer heb vernomen denken vele van jullie dat ik (Karel) de trainer zelf ben. Gelukkig is dat niet zo, ik werk al jaar en dag voor ons surfertje. In de tijd van Jan de Roos (terug in de tijd….., ja dus zo oud ben ik dus), zeg maar de grondlegger van de HTTC en aan wie jullie het gebouw zoals het er nu staat te danken hebben, schreef ik ook al stukjes voor het HTTC nieuwsblad zij het onder het pseudoniem ‘de Oude man’.  Goed nu dat helder is kan ik weer door gaan met de zaken die ik weer van de trainer heb ontvangen.

Ik begreep dat de lat per week hoger wordt gelegd en dat het gemor over de moeilijkheid(sgraad) dus met de week toeneemt (iets wat je vrij eenvoudig kan oplossen door dergelijke misstanden aan het bestuur te melden!). Kan ik me wat bij voorstellen aangezien ook ik vaak moeite heb om hem te kunnen volgen (laat staan doorgronden), en dan heb ik het alleen nog maar over zijn Nederlandse taal/grammatica wat hij wekelijks over mij uitbraakt, en niet eens over TT zaken binnen/van jullie vereniging. Afgelopen dinsdag kregen jullie weer 2 keuze mogelijkheden qua onderwerpen (wat er getraind zou kunnen gaan worden). Het ene was voor een ieder te hoog gegrepen aangezien dat veel timing-, techniek- en inzicht vereist/verijst (zie maar) en de 2de optie was iets wat niet leuk scheen te zijn en waar de trainer niets aan vindt/vint/vind/vfindt….

Uiteraard voelde ik hem al aankomen, het werd dus niet één van de keuze opties, maar beiden. Mijn vraag derhalve, wat hebben jullie gedaan om hem zo te irriteren dat het niet 1 maar beide opties werd?

Na een korte uitleg wat een ‘boven de tafel Topspin was’ kon de meute aan de slag (althans dat was zijn bedoeling), en wel bóven de tafel naar het scheen. Ook dat kon ik me gelijk inbeelden, daar kwam in eerste instantie (dus) geen bal (leuk gevonden dacht hij, zijn woorden!) terecht aangezien de meeste geen idee hadden hoe dat moest en diverse nog op de bus stonden te wachten (kan iemand mij uitleggen wat daar mee bedoeld (wartaal??) wordt anders als ver van de tafel staan?). Het blijkt dat arm/oog coördinatie- en techniek- die in jullie sport nodig is???, zo moeilijk vind ik pingpong niet (ik win altijd op de camping!). Er was echter 1 positieve uitzondering waarbij de trainer lampjes in de ogen kreeg toe hij vertelde dat deze training een gevalletje hopeloos was op die ene persoon na! Iets wat ik mij in al die jaren dat ik voor de HTTC schrijf, nog nooit is opgevallen (of kenbaar is gemaakt), is het feit dat jullie trainer een ‘groeibriljantje’ heeft ontdekt (in zijn ogen gecreëerd??), iemand die wel in staat is de meeste van zijn ondoorgrondelijke oefeningen goed uit te voeren en 1 die wel direct begrijpt wat hij bedoeld/bedoelt/bedoeldt. Tevens kreeg ik mee dat het werkelijk ‘een pareltje’ voor de club was, al houd ik niet van dergelijke overdreven teksten, daar ga ik zelf wel over.

Na een korte toelichting begreep ik wel wat hij bedoelde met  ‘groeibriljante’, als je er je hand op legt ben je je hand kwijt …..Tevens bleek deze parel geen batje nodig te hebben, nee kwaliteit kent geen grenzen, en kon hij (dit groeibriljantje) zelfs perfecte smashes ‘doen’ met zijn buik!!! Hoe kom je erop en wie heeft hem dat geleerd? Helaas moet ik jullie dit antwoord schuldig blijven. Wel kan ik jullie meegeven dat ‘jullie zonnetje, pareltje en briljantje’ in Houten woont en als initialen R.P heeft. Tot zover over jullie topper.

Het 2de wat jullie gingen trainen was iets met ‘hoogste tafel’ (zijn die niet allemaal even hoog dan?) na het aangaan van schuifrally’s (het is toch geen dansvereniging met dat geschuifel?). Alles in het forehand-vak met forehandschuif en backhand in BH vak. Nou begrijp ik er even helemaal niets meer van. Eerst wil jullie trainer niets weten van alles wat met ‘schuiven’ te maken heeft en daarna, het lijkt wel of hij er de smaak van te pakken heeft nadat hij gezien had dat jullie nooit (wat) anders doen (dan dat eeuwige geschuif) en zelf dan nog er niets van bakken, in 1 trainingsseizoen een 2de training doen met dit ‘vervelende- en hardnekkige’ fenomeen. Uiteraard werd er ook nog eens een variant toegepast op de oefening waarna het protest, dat dit veel te moeilijk was, opwelde uit alle hoeken en gaten van jullie clubgebouw. Wat mij brengt bij misschien wel één van de bij jullie levende kernvragen….”is deze man wel geschikt voor dit vak” en wat staan we eigenlijk hier te doen op de dinsdagavond? Helaas moet ik ook hier het antwoord schuldig blijven al beloof ik jullie hierover/hiervoor nader onderzoek te gaan verrichten aangezien alleen het beste goed genoeg is voor jullie en…… voor jullie toppertje alleen crème de la crème. Bij dat laatste kan ik me dan weer weinig voorstellen aangezien ik vrijdags altijd spinazie a la crème geserveerd krijg en ik dan niet direct een beeld krijg van jullie HTTC groeibriljantje. Hoe het ook zij, je moet de groente hebben van HAK, al weet ik wederom niet waar dit laatste op slaat.

Beste tobbers, dan toch maar de verwerkte uitslagen en stand van 22 maart. Lekker bijkomen en wellicht tot volgende week bij mijn reeds uitgegroeide column met vele volgers….

Karel.

 


 

16 maart 2016

Beste allemaal,

Zoals gebruikelijk begin ik graag met het goede nieuws, gevolgd door het slecht.

Het goede nieuws was dat Ricardo P. te H. er gisteren volgens de trainer niet was en dat hij met een gerust hart huiswaarts kon keren aangezien er niet aan zijn ballen is gezeten deze training. Het slechte nieuws daarentegen was dat Ricardo er volgende week weer bij is, iets waar de vrouw van de trainer op voorhand al niet blij mee is…

Nog een goed nieuwtje is dat de schoonzoon van Han en Dick Wolters de foto’s van de prijsuitreiking van de ladder 2015 heeft kunnen redden. Het slechte nieuws is dat hij (de trainer) daaraan nu een heleboel werk gaat krijgen om ze te fatsoeneren en op Internet aan jullie aan te bieden, in de wetenschap dat het jullie geen reet interesseert en dat er geen hond naar gaat kijken. Maar ja, dan komen ze in ieder geval als link op de site en dus kunnen niet leden een indruk krijgen van het geschutter op willekeurige een dinsdagavondtraining om vervolgens te besluiten dat ze (absoluut) niet tussen dit uitschot van onze vereniging willen zitten cq. komen spelen. Dat scheelt, want de trainer heeft al zijn handen vol aan jullie, laat staan als er nog een 2de groep van jullie niveau/gespuis bij gaat komen omdat het zgn. gezellig- en leuk lijkt. Dat laatste is overigens dus schijn aangezien hij zich wekelijks ergert (naar mijn bescheiden mening) aan de kwaliteiten van zijn trainees die hij op de training ziet binnenhuppelen en ‘er bij niemand enige vorm van progressie is te bespeuren’, einde citaat trainer. Eigenlijk moet hij, naar zijn bescheiden mening, (dus) zijn credo wat meer uiten…. ‘degene die hier zo binnenhuppelt wordt er 1 2 3 weer uit geknuppeld’, al zal het bestuur dit niet ondersteunen en zal hij zich dus moeten inhouden, iets wat mij als bescheiden verslaggever betreurt.

Dan wat over de training. Ik heb met stomme verbazing weer gelezen wat de trainer na/over de training van gisteren aan mij heeft doorgegeven.

Naar ik begreep konden jullie kiezen uit 3 trainingsonderwerpen, met als 1ste optie: een training waarbij er aangetoond zou worden dat het af en toe net comedy capers (een comedy uit de jaren 20, jullie tijdperk dus….) is met jullie. De 2de optie was dat jullie wellicht beter een lidmaatschap van onze dansschool op de 1ste verdieping kunnen nemen en de laatste keuze mogelijkheid dat (er) velen van (eerst) jullie langs Hans Anders moeten voor een bril en/of een nieuw gehoorapparaat c.q. een batterij hiervoor moeten laten vervangen alvorens weer op de training te verschijnen. Wat mij dan weer niet duidelijk was, dat wat jullie ook als trainingsonderwerp hadden gekozen (van de 3 hierboven genoemde onderwerpen), het ‘gewoon’ in alle 3 de gevallen zou uitmonden in een training voor ‘het dubbelen’.

De diepgaande theorie van de dansschool, Hans Anders of comedy capers zal ik jullie besparen, wel werd mij duidelijke wat hopeloze missie het was om jullie het dubbelen bij te brengen en de trainer de wanhoop wederom nabij was.

Naar ik begreep zijn er diverse handigheidjes- en basisvaardigheden (aan jullie) aangereikt en dus ook zaken waar je met het dubbelen op moet letten. Zo moet je sommige dingen juist doen- en andere zaken juist niet doen…..? Hierin ben ik, net als jullie gisteravond blijkbaar, al afgehaakt en het spoor bijster.

De rode draad die ik wel uit het verslag van de trainer kon halen was het feit dat, ondanks zijn goede adviezen en zijn initiële uitstekende humeur, het regelmatig een zooitje werd achter de tafel en het dus echt méér op een (stoelen)dans leek (vandaar waarschijnlijk zijn voorstel een abonnement bij een dansschool te nemen), of sterker nog een comedy capers act waarbij iedereen maar wat deed en dat er (stevig) door elkaar heen werd gelopen waarbij er nog net geen slachtoffers vielen. Wel heeft jullie optreden zijn lachspieren beroert maar helaas zijn humeur na verloop van tijd aardig verziekt, iets wat mij gevraagd werd dat uitdrukkelijk naar voren te brengen, bij deze dus.  Ook stond hij erop te vermelden dat er velen aan een bril toe zijn aangezien er duidelijk werd uitgelegd waar je wel- en niet ‘tactisch’ kon (terug) spelen e/o staan, iets waar totaal niets van terecht kwam vanwege het (naar zijn bescheiden mening) ontbreken van een bril….of het niet gehoorde advies vanwege een slecht functionerend hoor orgaan….

Resumé, de vele adviezen- en suggesties voor het spelen van een goed dubbel potje waren aan dovemans oren gericht, iets wat volgens de trainer echt te maken kon hebben met het ontbreken van een goed werkend hoor orgaan dan wel gehoorapparaat al dan niet met een goed werkend batterijtje daar voor. Resultaat…. op naar Hans Anders met z’n allen en niet eerder terugkomen voordat alles eens goed is gereviseerd met corrigerende glazen en ondersteunende gehoormiddelen.

Zo, ik wil het hier maar bij laten aangezien ik mij realiseer dat velen van jullie nu met een enorm schuldgevoel zitten, maar ook omdat mij na het lezen van deze uitputtingsslag van de trainer, mij de moed (of was het nu moet??) in de schoenen zakt om volgende week weer met frisse tegenzin er een verslag uit te persen, wetende dat géén van jullie dit alles leest cq. de laatste alinea haalt van dit gelul.

Dan nu maar de positieve nood/noot/noodt, de resultaten van het bekeren.

Hopelijk tot volgende week, al wordt er zo wel veel van mij gevergd als vaste HTTC verslaggever…..

Karel.

 


 

8 maart 2016

Beste allemaal,

Zoals jullie weten heb ik graag een ‘binnenkomertje’. Helaas is dat nu niet het geval. Naar ik van deze en gene heb vernomen is er afgelopen dinsdag niets gebeurd en is er dus niets te vermelden. Nou ja, naar ik begreep hebben jullie gebekerd en hebben vele van jullie, na dinsdag, het idee dat jullie kunnen tafeltennissen. Na intern en zéér vertrouwelijk overleg met de trainer kan daar het volgende over worden gezegd. De trainer zou vanwege zijn verjaardag en het bezoek van zijn stok oude ouders (bijna 93), verstek hebben moeten laten gaan. Welnu,ik klap niet gauw, of gouw……. laten we het dan maar op snel houden….. uit de school en ben gelukkig één van de weinige binnen onze club die zaken geheim kan houden. Desalniettemin, niet tegenstander dat en wellicht ondanks deze positieve eigenschappen, moet ik helaas vermelden dat de trainer er niet was vanwege het weken lang aanzien van jullie gepruts en het aanmodderen van vele van jullie. Het janken stond hem nader dan het lachen… Tja, dat gaat je (hem) niet in de koude kleren zitten en dat uitspreken durft hij niet, zo beschaafd is hij wel. Naar ik begreep loopt de club (anders) leeg en voor je het weet staan mensen hem buiten op de wachten of kan hij de rotte eieren van zijn ramen krabben. Tevens wil hij niemand voor zijn/haar hoofd stoten….. als stel ik daar openlijk mijn vraagtekens bij….
Maar goed, direct- en indirect toch van hem vernomen dat jullie er dus niets van kunnen en dat er nog veeeeel, heeeel veeeeel geoefend moet worden alvorens eea  tafeltennis mag heten. Wel was er een positieve uitzondering nl.Ricardo. Niet dat hij nu een dijenkletser is, in tegendeel, maar ik proefde (toch) dat de trainer dat alleen gezegd, omdat er anders, voordat hij het weet, door R.P te H weer aan zijn ballen gezeten wordt, iets waar hij toch wel huiverig voor geworden is. Daarnaast had ik begrepen dat hij hierover (van zijn vrouw) op zijn kop gekregen aangezien “niet iedereen zomaar aan zijn ballen mag komen”, einde citaat vrouw. Uiteraard wilde de trainer eveneens zijn Dubai reis veilig stellen (kan iemand mijn nu eindelijk eens uitleggen wat hiermee wordt bedoeld!!).
Zo zie je maar, al het goeie komt van Melkunie koeie….al weet even niet waar dit op slaat, het kwam zo maar ik mij op!
De trainer heeft in zijn goedheid trouwens wel (al) de stand verwerkt en aan mij doorgegeven. Eerst zie je de stand zoals iedereen denkt dat hij moet zijn, gevolgd door de juiste stand, exclusief die van R.P. te H…..
Als laatste moest ik vermelden dat jullie beter moeten invullen aangezien er voor 21-xx staat ingevuld in de kolom van Liselot, iets wat in zou houden dat ze veel verloren zou hebben. Ik kan jullie vermelden dat dat niet zo is en dat het dus…. verkeerd is ingevuld….???
Tot zover,
Karel.

 

Beste allemaal,

Ik (Karel) ben gevraagd, als dorpskomiek, om de mailing van de trainer over te nemen omdat het hem te veel tijd kost en hij zijn tijd nuttiger kan gebruiken voor de werkzaamheden voor de NTTB. Welnu, ik doe dat met plezier en kom dan ook graag tijdens de trainingen de sfeer proeven en de resultaten bekijken van het bekeren. Tevens geldt dat de stukjes van jullie trainer vaak vol zat met taal- en grammaticale- vouten, iets waar ik een hekel aan heb, een eenvoudige check met een spellengschecker is toch zo gebeurt zou je zeggen.

Gisteren dan voor het eerst meegekeken en gelijk genoten. Mooie binnenkomer was natuurlijk dat jullie gelijk op jullie mieter kregen omdat de training pas 12 minuten later kon beginnen omdat diverse van jullie te laat kwamen binnengehuppeld en dan ook nog eens moesten omkleden. Kijk daar kom ik voor, spektakel, daar ben ik niet vies van.

Naar ik begreep hebben jullie getracht te begrijpen dat er méérdere soorten services zijn/waren en wat je moet doen bij wat voor soort service en vooral ook wat dan niet moet doen! Gezien de trieste blikken in de ogen was de lat erg hoog gelegd met/door de uitleg wat een linker- en rechter- service nu in hield en waar je deze op de tafel moest ‘deponeren’ en dus eveneens dus waar juist weer niet! Ik zag bij diverse mensen het lampje al minder gaan branden en het kaarsje ging al helemaal uit toen er daadwerkelijk geoefend moest worden. Toen de trainer ook nog eens aankwam met de opmerking dat je een service niet moest laten ‘lezen’, sloeg de wanhoop- en onbegrip- toe en begreep zelfs ik er ook niets meer van. We waren tenslotte op een trainingsavond van tafeltennis en toch niet van een boekenclub?

Maar goed ik kom alleen om te observeren en om een stukkie te schrijven en om jullie onder toezicht van een prof te zien prutsen…. Maar even terzijde, wat is die vent eigenlijk goed he en hij blijft zo rustig en kalm bij het uitleggen terwijl iedereen inmiddels allang is afgehaakt, en hij schud alles zo uit zijn mouw alsof het niets is. Ik ga weer verder met waar ik gebleven was…

Toen die prof tenslotte e.e.a. ook nog eens demonstreerde, zag ik mensen hijgend en kwijlend (toe)kijken, maar helaas prof- en zo goed- zijn is niet voor iedereen weggelegd, een harde maar vervelende constatering mijnerzijds.

Wat mij dan gelijk (als leek) wel weer op viel was dat tijdens het bekeren één van de door de prof aangereikte basisregeltjes, nl. in principe altijd van uit je backhand hoek opslaan naar de backhand hoek van je tegenstander, veelal met voeten werd getreden en bekroop mij het gevoel dat de training aan dovemans oren was gericht of….,een meer logische verklaring, dat de kwaliteit van de trainees gewoon duidelijk onder de maat is qua intelligentie- (dit woord leg ik nog wel een keertje uit, zo’n moeilijk woord is wellecht nu te veel van het goede…) als speelniveau. Hoe het ook zij, ik heb toch wel genoten met het bekeren en geconstateerd dat de prutsfactor regelmatig erg hoog is, kortom er is nog veel werk aan de winkel voor onze prof.

Als laatste moet ik even vermelden dat mij de ‘Dubai zaken’ zijn ontgaan, misschien heb ik wat gemist, maar het had iets met Ricardo te maken, dat werd mij al wel snel duidelijk! Wat ook met Ricardo te maken had was ‘iets’ met ballen van de proftrainer. Naar ik begreep heeft hij in het directe verleden aan de ballen van de trainer gezeten, iets wat mij choqueerde. Zeker ik het openbaar blijf je toch van iemand zijn ballen af of ben ik nu gek? Laat staan als één van de ballen niet meer wordt teruggeven? Maar goed, gewaarschuwd man telt voor 2, ik kom volgende week met een zogenoemde protector, aan mijn ballen geen polonaise!

Mensen dan nu waar jullie om zitten te springen, de uitslagen en stand van de beker en hoop dat jullie genoten hebben van mijn eerste analyse en observatie van jullie boeiende training.

Tot zover,

Karel.

PS: Van die stand heb ik ook nog geen kaas gegeten, ook dat wordt mij misschien in de naaste toekomst helderder.

 


 

 

Ladder Competitie Najaar 2015