HTTC in den Oord

HTTC is in 1978 opgericht, waarbij in de beginjaren van de club sportzaal den Oord fungeerde als clubgebouw. Hoewel de club hier vele jaren tot genoegen van de meeste leden gespeeld heeft, begon HTTC vanaf 1992 begon te onderzoeken of een eigen clubgebouw tot de mogelijkheden zou behoren, een chronologische weergave van de feiten is hier weergegeven. De rol van Jan de Roos in de totstandkoming van het eigen clubgebouw is duidelijk, zonder Jan had HTTC waarschijnlijk nog in Den Oord gespeeld. Eind jaren 90 was hij, samen met Feke Delemarre en toenmalig penningmeester Peter Kersten, de drijvende kracht achter de plannen om een eigen gebouw neer te zetten. Juni 2000 worden de plannen door de gemeente goedgekeurd en heeft de club toestemming om te bouwen op wat nu de Kruisboog heet.

De bouw van het clubgebouw kan beginnen

Onder aanvoering van de toenmalige voorzitter Jan de Roos wordt een architect gevonden: Sjaak ’t Hoen, die samen met Kees de Kamper een plan opstelt voor het nieuwe clubgebouw. Op 6 november 2001 heeft HTTC een contract getekend met Bouwbedrijf de Kamper voor het bouwen van onze nieuwe clubgebouw op Sportpark De Kruisboog. Binnen enkele weken gaan de palen de grond in en de ruwbouw zal medio mei 2002 gereed zijn. Nadat eerst de zijkanten van het gebouw al waren voorzien van een futuristisch uiterlijk, zijn ook de voor- en achterkant van het gebouw afgewerkt. De kleurrijke beplating maakt dat het gebouw een zeer opvallend uiterlijk heeft gekregen. De oplevering van “Villa Kakelbont” was oorspronkelijk verwacht voor de bouwvak, maar uiteindelijk kan augustus 2002 begonnen worden met het afbouwen. Om op tijd klaar te zijn voor de aanvang van de competitie, wordt keihard gewerkt om het gebouw speelklaar te krijgen. Ruim 400 m2 houten vloerdelen zijn met vereende krachten gelegd, heel veel tegels zijn tegen de wanden van de kleedruimtes en op de kantinevloer geplakt, vele zakken rotband zijn tegen de muren gesmeerd en allerhande klussen en klusjes moesten geklaard worden. Hoewel het gebouw op dat moment nog niet klaar is, worden de eerste wedstrijden in het HTTC clubgebouw op 14 september 2002 gespeeld. In de daaropvolgende jaren worden grotere en kleinere klussen opgepakt zoals de verbouwing van de bar, de aanleg van tegelpad, fietsenstalling en tuin

HTTC door de jaren heen en de recente geschiedenis

De beschikbaarheid van een eigen honk heeft een positief effect op de club, een duidelijke toename in het ledenaantal is het gevolg. Belangrijker nog, is dat door een eigen gebouw met een bar een goed clubgevoel ontstaat. Er worden diverse activiteiten georganiseerd en de club groeit sterk in de breedte met door de jaren heen gemiddeld zo´n 6 jeugdteams en 15 seniorenteams in de competitie en in totaal ongeveer 150 leden.

In die jaren 2000-2010 is ook het niveau van met name de jeugd onder aanvoering van Jan de Roos en Theo Wesselink sterk toegenomen en HTTC is jarenlang een vaste deelnemer geweest aan de landelijke jeugdcompetities. Hoogtepunt is de 3e plaats van het meisjesteam (Manon Neilen, Melanie van Berkum, Sacha Kwakernaak) en de 4e plaats voor het jongensteam (Jelle Goossens, Arno Luc Ackermann en Marcel Petit) in de landelijk A competitie in het voorjaar van 2006. Het damesteam speelt daarna een aantal jaren niet onverdienstelijk in de landelijke damescompetitie. Jelle Goossens, Arno Luc Ackermann, Wouter Eijkman en Marc Reijerse spelen in 2007 in de najaarscompetitie een seizoen in de hoofdklasse waarin ze zich net niet weten te handhaven. Een ander hoogtepunt was het behalen van de bekerfinale in 2006, met in het team Jelle Goossens, Arno Luc Ackerman, Bas Knaake, Wesley Croijmans en Jelle Helming. De finale ging met 10-6 tegen VTV verloren.

Van het hoofdklasseteam uit 2007 is inmiddels niemand meer actief bij de club. Sinds 2013/2014 is een nieuw sterk team actief dat op en af in de hoofdklasse en 1e klasse speelt. In het najaar van 2016 is dit team weer kampioen geworden in de 1e klasse. In 2017 heeft HTTC dus opnieuw een team in de hoofdklasse. Dit team bestaat uit Lucien Halsema, Jesse Oostveen, Rens Boer en Douwe Peper. Behalve HTTC 1, speelden in het najaar van 2016 9 andere seniorenteams de reguliere competitie. Interessant is de toevoeging van de duocompetitie aan de competitiemogelijkheden sinds een aantal jaar. Hierbij bestaat het team slechts uit twee spelers. HTTC had in het najaar 2016 3 teams actief in de duocompetitie. Bij de jeugd speelde in 2016 het hoogste jeugdteam in de 1e klasse. Daarnaast hebben drie andere jeugdteams deelgenomen.

Tot slot, is inmiddels een aantal jaar geleden het voorzittersschap opgepakt door Kevin van Vliet, wat uiteraard de continuïteit van de club ten goede komt. Mede onder zijn leiding draait de club anno 2016 goed, en spelen de leden met veel plezier elke week in het eigen clubgebouw.

Varia

Leuk krantenartikel uit de jaren ’90: 29januari1994 HTTC