Lid worden

 • Iedereen is welkom om een paar keer te komen spelen, waarbij de beginselen van de sport worden bijgebracht onder leiding van een lid van de vereniging. U kunt gewoon langskomen in ons clubgebouw (Kruisboog 12, 3994 AE Houten, tel. 030 – 639 06 58) bij voorkeur op een avond dat vrij gespeeld kan worden. Ook kunt u contact opnemen met de secretaris, Antwan Wiegerinck. Als u geen eigen batje tot uw beschikking hebt kunt u met een batje van de vereniging spelen. Pas na een paar keer spelen beslist u of u lid wilt worden. U kunt zich inschrijven door dit aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren op de vereniging zelf of door het formulier op te sturen naar de secretaris.

Contributie

 • Het contributiejaar van HTTC loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • Als het lidmaatschap ingaat na 1 januari dan is de contributie in het 1e jaar naar rato t/m 31 december van dat jaar.
 • Voor families met meer dan twee leden geldt een kortingsregeling.
  • Onze tarieven voor 2023 zijn:
   • Jeugd: € 165,-
   • Senioren: € 185,-
   • Inschrijfgeld (eenmalig): € 15,-
   • HTTC is partner van U-pas. U kunt uw tegoed van de U-pas aanwenden voor een deel van de contributie.

Competitiebijdrage

Er zijn 2 competities per jaar (voorjaar en najaar).
 • Competitietoeslagen van de NTTB voor jeugd: voorjaar € 37,00,- en najaar € 37,00,-
 • Competitietoeslagen van de NTTB voor senioren: voorjaar € 56,00,- en najaar € 56,00,-
  • Bankrekening: NL35 INGB 0001 8074 70 T.n.v. HTTC te Houten

Zomertafeltennis

 • Gedurende de maanden juni, juli en augustus is de zaal op maandag- en donderdagavonden ook open voor niet leden.

Opzeggen

 • Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dat tijdig – voor 1 december – te doen.
  U kunt dit per e-mail en/of schriftelijk aangeven bij de secretaris:

Inlichtingen