Lidmaatschap

Lid worden

Iedereen is welkom om een paar keer te komen spelen, waarbij de beginselen van de sport worden bijgebracht onder leiding van een lid van de vereniging. U kunt gewoon langskomen in ons clubgebouw (Kruisboog 12, 3994 AE Houten, tel. 030 – 639 06 58) bij voorkeur op een avond dat vrij gespeeld kan worden. Ook kunt u contact opnemen met de secretaris, Antwan Wiegerinck. Als u geen eigen batje tot uw beschikking hebt kunt u met een batje van de vereniging spelen. Pas na een paar keer spelen beslist u of u lid wilt worden. U kunt zich inschrijven door dit aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren op de vereniging zelf of door het formulier op te sturen naar de secretaris.

Documenten: Statuten HTTC en Huishoudelijk Reglement HTTC 2020.

Contributie

Het contributiejaar van HTTC loopt van 1 januari t/m 31 december.
Als het lidmaatschap ingaat na 1 januari dan is de contributie in het 1e jaar naar rato t/m 31 december van dat jaar.
Voor families met meer dan twee leden geldt een kortingsregeling.
Onze tarieven voor 2022 zijn:
Jeugd: € 145,-
Senioren: € 165,-
Inschrijfgeld (eenmalig): € 15,-
HTTC is partner van U-pas. U kunt uw tegoed van de U-pas aanwenden voor een deel van de contributie.

Competitiebijdrage

Er zijn 2 competities per jaar (voorjaar en najaar).
Competitietoeslagen van de NTTB voor jeugd: voorjaar € 18,00 en najaar € 18,00
Competitietoeslagen van de NTTB voor senioren: voorjaar € 27,50 en najaar € 27,50

Bankrekening: NL35 INGB 0001 8074 70 tnv HTTC te Houten

Zomertafeltennis

Gedurende de maanden juni, juli en augustus is de zaal op maandag- en donderdagavonden ook open voor niet leden.

Opzeggen

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dat tijdig – voor 1 december – te doen.
U kunt dit per e-mail en/of schriftelijk aangeven bij de secretaris:
Antwan Wiegerinck
p/a Kruisboog 12
3994 AE Houten
secretaris@httc.nl

Inlichtingen

Neem voor inlichtingen contact op met  Antwan Wiegerinck, tel 030 – 639 06 58.