Buiten tafeltennissen is een succes

Afgelopen week was de eerste week dat er buiten getafeltennist kon worden. Vooral maandag en donderdag waren er veel aanmeldingen en ook de trainingen op woensdag werden druk bezocht. Ondanks dat de wind deze week uit de “verkeerde hoek” kwam, was het over het algemeen heel goed te doen. Dat belooft wat voor de komende weken. We gaan dan ook door en ook tweede Pinksterdag zijn we geopend. Tot dan!

Buiten tafeltennissen vanaf 25 mei!

Vanaf maandag 25 mei is er (alleen voor HTTC-leden!) gelegenheid om buiten, en alleen na reservering, te tafeltennissen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid is dit helaas niet mogelijk voor leden van andere verenigingen.

Het bestuur van de HTTC heeft – binnen de regelgeving van de RIVM – een oplossing bedacht om toch al te kunnen tafeltennissen. Zie voor de nadere afspraken de onderstaande email die deze week naar alle leden is verstuurd. Niet alle details zijn nu al geheel duidelijk en er wordt nog gezocht naar vrijwilligers (toezichthouders) om alles in goede banen te leiden.

Hallo allemaal,

Tijd voor een beetje goed nieuws. We kunnen binnenkort weer een balletje gaan slaan. De overheid heeft nog geen toestemming gegeven om weer “normaal” open te gaan, maar wij (het bestuur) hebben besloten om buiten tafeltennissen een kans te geven. Er moeten nog een hele hoop details geregeld worden, dus de datum voor de definitieve start hiervan volgt nog, maar we wilden jullie dit lichtpuntje niet onthouden. Ook is het een goede manier om te kijken of we enkele details al kunnen regelen met jullie hulp.

Zo hebben we bijvoorbeeld “toezichthouders” nodig om te zorgen dat we aan alle regelgeving voldoen. Deze toezichthouders zorgen voor het opbouwen en afbouwen van de tafels buiten, zien toe op de regelgeving en zijn namens het bestuur aanwezig op de gestelde openingstijden. Wij beseffen ons dat dit niet de leukste klussen zijn, maar daar brengen we graag wat nuance in aan. Zorgen voor het op- en afbouwen betekent namelijk niet dat de toezichthouders het zelf moeten doen, maar dat ze er op toezien dat de personen die een tafel het eerst gebruiken hem opzetten en de laatste hem weer afbouwen. Ook geeft het “recht” om te kunnen spelen. We willen twee toezichthouders per periode dat we open zijn (m.u.v. de jeugdtrainingen) die om en om een half uur kunnen spelen en een half uur toezicht houden. Aangezien we buiten maar 4 of 5 tafels kwijt kunnen en we drukte verwachten, hopen we met dit privilege genoeg vrijwilligers te vinden.

Op dit moment zijn de geplande tijden waarop we open willen gaan voor vrij spelen:
Maandagavond van 20:00 uur tot het te donker wordt (ong. 22:00 uur).
Donderdagavond van 19:00 uur tot het te donker wordt (ong. 22:00 uur).
Vrijdagavond van 19:00 uur tot het te donker wordt (ong. 22:00 uur).

Als er mensen zijn die op de dinsdagavond of overdag willen spelen, horen wij dat graag. We zijn voor overige tijden het animo aan het inventariseren. Geef daarbij ook aan of je als toezichthouder een bijdrage wilt leveren om ook op die momenten open te kunnen.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met het opbouwen van de tafels op woensdagmiddag rond 14:00/14:15 uur. Dit is belangrijk om de jeugdtraining door te laten gaan.

Mensen die een bijdrage willen leveren als toezichthouder en/of vrijwilliger om woensdagmiddag te helpen met opbouwen en mensen die graag hun animo willen laten blijken voor andere speelmomenten, kunnen zich melden via voorzitter@httc.nl. Alvast bedankt.

Er zijn nog een hoop details te regelen. Een eerste test op zaterdag 16 mei, een dag met veel wind, was zeer positief. We hopen het zo snel mogelijk rond te hebben zodat we jullie kunnen informeren over de datum en de manier waarop, maar kunnen het niet zonder jullie hulp. Een vereniging ben je met z’n allen en dit is een mooi moment om een kleine bijdrage te leveren.

Hopelijk tot snel,

Het bestuur

Virtuele pubquiz

Om tijdens deze Corona-tijd toch nog sportief bezig te zijn heeft het bestuur op de donderdagen een virtuele pubquiz georganiseerd, waarvoor de leden van de HTTC zich kunnen aanmelden bij Antwan (zie de deze week verzonden email voor de spelregels).

Naast de benodigde kennis is ook reactiesnelheid een onderdeel waarmee kan worden gescoord. Als we weer in de zaal mogen, volgt een feestelijke bijeenkomst waarin degene met het hoogste puntenaantal wordt geëerd en beloond.